Info

GSF tilbyder et stort aktivitetsprogram med ture, hyggeligt samvær, klubaftener,
aktiviteter, konkurrencer, fester og meget andet.

Se kalender for yderligere information!

Klubaften afholdes d. 1 og 3 tirsdag i måneden fra kl. 19.30 – i klubhuset.

Adresse på klubben:
GSF
Rørhaven 4
2690 Karlslunde

Fiskeret

Som medlem i GSF har du fiskeret til:

Rørmosen – (KUN for klubbens medlemmer)
Kimmerslev (Kræver gæstekort) – Båd tilladt
Dalby (Kræver gæstekort) – Båd tilladt
Dyndet (Kræver gæstekort)
Hasselhegnet (Kræver gæstekort)

Dokumentation for medlemsskab er påkrævet

Gæstekort lånes på klubaftner efter aftale.

Kontingent / Pris / Indmeldelse

For medlemsskab af GSF udfyldes indmeldingsblanketten og fremsendes til Formand eller Kasseren

Indmeldingsblanket

Du er selvfølgelig også velkommen til, at komme ned i klubben for at melde dig ind.

Junior (Under 18 år)
150 kr. årligt + (Indmeldelsesgebyr 75 kr.)

Senior
300 kr. årligt + (Indmeldelsesgebyr 150 kr.)

Folkepensionister
300 kr. årligt + (Indmeldelsesgebyr 0 kr.)