Info

GSF tilbyder et stort aktivitetsprogram med ture, hyggeligt samvær, klubaftener,
aktiviteter, konkurrencer, fester og meget andet.

Se kalender for yderligere information!

Klubaften afholdes d. 1 og 3 tirsdag i måneden fra kl. 19.30 – i klubhuset.

Adresse på klubben:
GSF
Rørhaven 54
2690 Karlslunde

Fiskeret

Som medlem i GSF har du fiskeret til:

Rørmosen – (KUN for klubbens medlemmer)
Kimmerslev  – Båd tilladt
Dalby  – Båd tilladt
Dyndet
Hasselhegnet

Dokumentation for medlemsskab er påkrævet

Kontingent / Pris / Indmeldelse

For medlemsskab af GSF udfyldes indmeldingsblanketten og fremsendes til bestyrelsen

Indmeldingsblanket

Du er selvfølgelig også velkommen til, at komme ned i klubben for at melde dig ind.

Junior (Under 18 år)
200 kr. årligt + (Indmeldelsesgebyr 75 kr.)

Senior
400 kr. årligt + (Indmeldelsesgebyr 150 kr.)